Adevar

 * * *
1.Iisus Hristos nu a fost un fondator al religiei,
Ci religia însăși. Credința este liberă.
Sufletul este valoarea supremă a omului.     
Numai timpul ne aparține în această viață.     
 * * *
2. Confucius
După anul 136 î. Hr., filosoful   
a fost proclamat    
Învățătorul celor 1000 de generații.
A fost întrebat:
„Există nemurire? Noi nu știm ce este viața,
Cum am putea așadar ști ce este moartea?”
 * * *
3. Arta răspunde totdeauna idealurilor,
Evoluează lângă forța evenimentelor.
Condus de pasiune artistul devine izvor
Creator, capabil să ilustreze un adevăr.
 * * *
4. În galeriile geniilor de la „Albert Memorial”
Shakespeare a fost încadrat între Dante și
Homer.
Geniile sunt văzute nu cu ochii, ci cu spiritul,
Care este subtil, infinit și de sine stătător.
 * * *
5. Colosseum-ul era teatrul - arenă. Incredibil!
Primea 80.000 de spectatori. Nesfârșitul
spectacol
Nu pierdea nimic din rezonanța adjectivului
colosal.
Aici mureau creștinii și gladiatorii. Era
infernul.
 * * *
6. Dumnezeu este martor gândurilor ascunse,
Răzbate abisul și inima, dezvăluie urmele.
Inima este aceea care îl simte pe Dumnezeu,
Nu rațiunea. El este mereu în mijlocul
nostru.
 * * *
7. Arta este rezistența adevăratei culturi.
Opera clasică chineză - gen unic în lume
E de o frapantă originalitate și stranie
Frumusețe. E admirată pretutindeni.
 * * *
8. Pasiunea este provocată de sublimul
Din natura care este perfectă. Timpul
A demonstrat că arta nu poate greși.
Pictorul
Doar a imitat în capodopere frumosul.
 * * *
9. Colosul din Rhodos
Statuia a fost terminată în 282 î. Hr. S-a
Înălțat pe soclul de marmură deasupra
Portului Rhodos, întâmpinând călătorii
Cu torța ridicată. O minune a lumii.
 * * *
10. A creat suferințe celor care îl invidiau.
Mereu râdea, era dispus. Răbdarea lui uluia
Chiar vrăjitoarea ce transforma apa în perle.
Nu era nebun, gândea altfel. Știa să lupte.

Inainte
« Prev Post
Inapoi
Urmstorul »