Adevar

 * * *
1.Iisus Hristos nu a fost un fondator al religiei,
Ci religia însăși. Credința este liberă.
Sufletul este valoarea supremă a omului.     
Numai timpul ne aparține în această viață.     
 * * *
2. Confucius
După anul 136 î. Hr., filosoful   
a fost proclamat    
Învățătorul celor 1000 de generații.
A fost întrebat:
„Există nemurire? Noi nu știm ce este viața,
Cum am putea așadar ști ce este moartea?”
 * * *
3. Arta răspunde totdeauna idealurilor,
Evoluează lângă forța evenimentelor.
Condus de pasiune artistul devine izvor
Creator, capabil să ilustreze un adevăr.
 * * *
4. În galeriile geniilor de la „Albert Memorial”
Shakespeare a fost încadrat între Dante și
Homer.
Geniile sunt văzute nu cu ochii, ci cu spiritul,
Care este subtil, infinit și de sine stătător.
 * * *
5. Colosseum-ul era teatrul - arenă. Incredibil!
Primea 80.000 de spectatori. Nesfârșitul
spectacol
Nu pierdea nimic din rezonanța adjectivului
colosal.
Aici mureau creștinii și gladiatorii. Era
infernul.
 * * *
6. Dumnezeu este martor gândurilor ascunse,
Răzbate abisul și inima, dezvăluie urmele.
Inima este aceea care îl simte pe Dumnezeu,
Nu rațiunea. El este mereu în mijlocul
nostru.
 * * *
7. Arta este rezistența adevăratei culturi.
Opera clasică chineză - gen unic în lume
E de o frapantă originalitate și stranie
Frumusețe. E admirată pretutindeni.
 * * *
8. Pasiunea este provocată de sublimul
Din natura care este perfectă. Timpul
A demonstrat că arta nu poate greși.
Pictorul
Doar a imitat în capodopere frumosul.
 * * *
9. Colosul din Rhodos
Statuia a fost terminată în 282 î. Hr. S-a
Înălțat pe soclul de marmură deasupra
Portului Rhodos, întâmpinând călătorii
Cu torța ridicată. O minune a lumii.
 * * *
10. A creat suferințe celor care îl invidiau.
Mereu râdea, era dispus. Răbdarea lui uluia
Chiar vrăjitoarea ce transforma apa în perle.
Nu era nebun, gândea altfel. Știa să lupte.

Citeste mai mult »

HAIKU ACTORI PE SCENA LUMII

1. Universul e     
Un cortegiu. Dumnezeu     
Îl conduce. Clar.    
 * * *
2. Lumina este     
Nemuritoare. Este      
Comoară. Crede!     
 * * *
3. Luceafărul și    
Vinul au fost vinovați    
De amor. Sigur.     
 * * *
4. Grota de azur
Miracol geologic.
Veniți, vizitați!
 * * *
5. Trec anii cum trec
Iernile grele peste
Întreaga lume.
 * * *
6. Suferința și
Fericirea creează
Opere mari.
 * * *
7. Dimineața în
Petale irizează
Boabe de rouă.
 * * *
8. El când a pierdut
Rațiunea, a trăit
Intens dragostea.
 * * *
9. Curajul este
Primul pas pe care tu
Trebuie să-l faci.
 * * *
10.Femeia e foc,
Un dor de fericire.
Este iubire.

Citeste mai mult »

De pretutindeni

1. "Unde te duci, Doamne?" Petru l-a întrebat pe Iisus
Când mergea spre Roma. Rog, Doamne, Te întoarce.
Atunci când creștinii erau supuși persecuțiilor atroce.
Această expresie a fost titlul romanului Quo Vadis.
 * * *
2. Nu sunt limitate spiritele Renașterii
Numai la o simplă sferă a cunoașterii.
Geniul atotcuprinzător al lui Leonardo da Vinci
A dus la gloria Florenței, patronată de Medici.
 * * *
3. Antichitatea avea numai șapte minuni majore.
Realizările lumii moderne sunt impresionante,
Depășind imaginația celor mai vizionari poeți.
Omul, spirit inventiv - de la zgârie nori la sateliți.
 * * *
4. Prometeu a furat pentru noi focul zeilor,
Contribuind la dezvoltarea meșteșugurilor.
O scânteie s-a ascuns în sufletul oamenilor.
Astfel s-a născut iubirea, darul nemuritor.
 * * *
5. Ultima provocare: spațiu

Uniunea Sovietică a lansat satelitul
Artificial Sputnic 1. A înconjurat pământul.
Incontestabilă supremație! Un fenomen,
În 1961, l-a constituit zborul lui Iuri Gagarin.
 * * *
6. Incredibila călătorie

După secole de înrobire, israeliții au fugit
Din Delta Nilului. Credinciosul Moise a comunicat
Solitar cu Dumnezeu. A scris 10 porunci fundamentale
Care îi guvernează. El își împlinise marea misiune.
 * * *
7. Mi-a fost ghid un gondolier fermecător.
Cânta și spunea legende. Iată! Podul Suspinelor.
Era trecerea osândiților de la palatul Dogilor
La temniță. Mereu se aude ecoul durerilor.
 * * *
8. Arbustul spinos din Glastonbury

Iosif din Arimateea a înființat prima Biserică
Creștină din Britania. Se spune că a înfipt toiagul
În pământ și a prins rădăcini. A fost un miracol.
De atunci înflorește la Crăciun și în primăvară.
 * * *
9. Petru cel Mare

Sankt Petersburg s-a construit pe locul unei mlaștini.
Prin splendoarea arhitecturală și a frumoaselor realizări
Artistice și culturale orașul rivalizează cu Versailles
Și Veneția – o fereastră către Europa. Era visul lui Petru I.
 * * *
10. Goethe

"Lumină, mai multă lumină!" a cerut
Marele scriitor german pe patul de moarte.
Unii dau acestor cuvinte sensul adevărat,
Alții acordă sensul figurativ: artă, carte.

Citeste mai mult »

UN COLȚ DIN OGLINDA LUMII

1. Johann Strauss, fiul, compozitor romantic austriac
Și-a câștigat celebritatea cu peste 140 de valsuri create:
"Dunărea albastră", "Sânge vienez", "Vin, femei și cântec'...
Muzica era mai bogată în poezie și adâncă în sentimente.
 * * *
2. "Dumnezeu unește pe cei care se iubesc..."
Edith, un adevărat miracol, se odihnește
Sub inscripție. Cu vocea ei penetrabilă,
Sfâșietoare, a trezit emoții răscolitoare.
În sensibilitate era fatalitate și speranță.
 * * *
3. Nomazii știu să simtă frumusețea naturii.
Nu au protestat împotriva torentelor zăpezii
Și a săgetătoarelor viscole. Și oricât îndurau
Le primeau cu efort și energie, nu se plângeau.
 * * *
4. Grota de azur este un miracol geologic. Uimitor.
În pântecul grotei lumina vine din adâncuri.
Filtrată de limpezimea apei te vezi peste ceruri.
Veniți de vizitați comoara de pe Insula Sirenelor.
 * * *
5. Îndrăgostiții primesc mereu darul divin,
Blândețea sufletească. El era mereu trist.
Dorea mult să primească un zâmbet în destin,
Să nu rămână singur ca orice urgisit.
 * * *
6. Pe care dintre cele două opere le preferați:
Lebedele lui Ceaikovschi sau Bărbierul din Sevilla?
Ce întrebare? Este ca în viață. Nu eliminați
Trecutul, iar viitorului asigurați-i evoluția.
 * * *
7. IISUS MOARE PE CRUCE

"Regele Iudeilor" a suferit chinuri cumplite.
Miracolul învierii a născut o religie,
Singura adevărată dăruită lumii.
Misiunea Lui a speriat autoritățile vremii.
 * * *
8. Balonul fermecat, viața, pe unii i-a înălțat
La cer să privească norii de sus, i-a traversat
Oceanul înfruntând talazurile și lin i-a coborât
În abis. La liman i-a așteptat inevitabilul sfârșit.
 * * *
9. Maria, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, de-aș putea schimba
Nisipul mării în cuvinte înaripate, eu tot nu aș putea
Slăvi mărirea Ta. În furtuna suferințelor, la grea încercare,
Sfânta Fecioară nu ne lasă să cădem în abis de disperare.
 * * *
10. "Am făcut și eu pași pe nisipul eternității..."
Brâncuși e o legendă nemuritoare, tulburătoare.
E dărnicia unui inepuizabil avânt spiritual,
E tălmăcirea într-o limbă universală a tot ce are
Mai nobil sufletul omului mioritic. Frumosul.

Citeste mai mult »

FILOVERBA. Repere critice. Vol. III

Filoverba repere critice 3 Editura Singur 2017
ILOVERBA. Repere critice. Vol. III
autor Dan ŞALAPA, Editura SINGUR, 2017, Aparuta sub egida Societatii cultural-artistice DUNARIS Mehedinti
PRIN CENUȘA LUMII, SPRE LUMINA ÎNȚELEPCIUNII
Privesc în apă / Chipul cerului răsfrânt. / E misterul sfânt.
Copilărie / Se ascunde în minte. / E amintirea.
Este pământul, / E cerul, e infinitul, / E trecătorul.

Citeste mai mult »

Adevăr și legendă

1. Sirenele sunt laolaltă pericol și atracție.
Mijloc de seducție erau vocile fermecătoare.
Cântecele lor fabuloase erau ispite fatale
"Auzite de toți dar nevăzute de nimeni". Ironie.
 * * *
2. Gândirea liberă a scrijelit cu pietre ascuțite
Legenda lui Prometeu, sursă de inspirație
A luptei împotriva tiraniei pentru progres.
Toți sperăm ca ecoul suspinelor să fie stins.
 * * *
3. Gingașul ghiocel își croiește drum numai
Prin solul troienit. Puritatea lui poate fi
La fel ca veșmântul care nu s-a învechit.
Ca el puțin oameni întâlnim în prezent.
 * * *
4. Doresc să te îmbrățișez ca omătul
Care sărută cu steluțe pământul.
Am greșit. Iartă-mă! Nu se mai repetă.
Nu se poate aduce pace prin forță.
 * * *
5. Ieri a relatat ceva colegei într-un fel,
Azi, același subiect, l-a relatat altfel.
Cum de a uitat cuvintele lui Cicero?
„Mincinosului îi trebuie minte”. Adio!
 * * *
6. El trăiește pe pământ fără acoperiș,
Necazurile fără număr îi sunt tăiș.
Lacom și nemilos stăpânul cumpăra sclavi
De fapt, era sclavul propriilor lui slăbiciuni.
 * * *
7. Era senzuala întruchipare
Fără scrupule și fără fasoane.
A reușit să creeze emoții,
Suspans și răsturnări de situații.
 * * *
8. Prima dragoste este inocentă,
Se îndreaptă spre sublim, dar iscă
Gelozie și teamă. Două sfere
Care se rostogolesc repede. Luptă!
 * * *
9. Când ultimul fir de speranță se topește
Privește la Iisus. Revenirea este uimitoare.
Energia spirituală devine o forță uriașă
Ce nimicește toți spinii. Viața continuă.
 * * *
10 Este uimitor cum sculptorul dă pietrei
Chipul asemănător unui visător.
Sigur nu s-a gândit că poate deveni
Chiar el piatra necesară creației.

Citeste mai mult »

Ca pasărea Phoenix, renasc - haiku

1. Muntele Fuji    
Ancorat în sufletul   
Japonezilor. 
 * * *
2. Fuji al Țării         
Soarelui Răsare e         
Venerat cu drag.         
 * * *
3. Cultura - filon    
De creativitate
Pentru suflete.
 * * *
4. Poezia lor
E în contrast cu viața
Samurailor.
 * * *
5. Poezia e
Izvor de liniște și
Meditație.
 * * *
6. A fost blestemat.
Plângea Nemuritorul
Așteptând moartea.
 * * *
7. În FLOAREA VIEȚII
S-a conturat un inel.
E legământul.
 * * *
8. M-a îndatorat
Prietenul meu cinstit.
Mulțumesc, Iago!
 * * *
9. Când Focul Sacru
Se stinge va dispare
Geniul creator.
 * * *
10. Sinceritatea
Este cerul. Dragostea
Este ca vinul.
 * * *
11. Înțelepciunea
E ca soarele. Fără
El nu e viață.
 * * *
12. I-a restituit
Banii cu dobândă la
Dobândă. Șacal.
 * * *
13. Pământul are
Nevoie de ploaie și
Eu de clipa ta.
 * * *
14. Falnicul stejar
E după soartă: bun la
Soclu sau la foc.
 * * *
15. A fost trimis de
La Anna la Caiafa
Pentru dreptate.

Citeste mai mult »

Trecătorul

1. Îmi vine în minte vestita inscripție dantescă:
"Lăsați orice speranță, voi care intrați!" Ce mai glumă.
Trecătorule, îndepărtează-te cât poți de poartă
Și totuși, cât timp mai respiri trage speranță de viață.
 * * *
2. Înainte de moarte lebăda nu ţipă, cântă.
Era legenda vechilor greci. Platon o confirmă.
Izvor poetic pentru Alecsandri cel suferind.
Scria: "La moarte mă voi duce ca lebăda cântând".
 * * *
3. Mereu există conflicte între generaţii.
Fiul ura viața cazonă, avea atracții
Pentru studiul muzicii şi literaturii.
Un protector valoros al artelor şi iubirii.
 * * *
4. Fostul meu iubit, noua mea durere,
Voi șterge urma lacrimilor mele.
E mai greu să cunoști îndrăgostitul
Decât să golești marea cu paharul.
 * * *
5. Un aventurier a plecat spre muntele
Ce sărută cerul. Grele au fost potecile.
Prin junglă s-a orientat, focul l-a ocolit,
Apa liniștită l-a dezamăgit. Foarte trist.
 * * *
6. Admiram priveliştea extraordinară de pe insulă.
Voi lua o căsuţă de vacanţă în Golful Francezului.
Gândeam şi visam ca şi cum eu nu voi muri niciodată.
Zâna n-a vrut să se piardă în inima mea, a sublimului.
 * * *
7. Dragostea e primăvara eternă din noi
Ce răspândește fericirea pretutindeni.
Jurămintele lui au fost scrise în vânt.
Trecutul, ca un bagaj, nu trebuie cărat.
 * * *
8. Vine toamna şi frunzele îşi schimbă culoarea.
Iarnă revine. Întâlnirea cu sălbatica
Nordică este curată magie. Crede-mă!
Cu greu am ancorat dragostea. Înţelege-mă!
 * * *
9. În zilele reci de toamnă, gânditorul
Aprindea focul, dar nu suporta fumul
Și se ducea să urmărească de pe mal
Cum uscăciunile plutesc duse de val.
 * * *
10. Cântul privighetorii pe creangă uscată
Era oare chemarea dragostei la viață?
Un zâmbet șters, o tristă aducere aminte
Au înrourat ochii ce n-au știut să uite.

Citeste mai mult »

Antologia SCRISUL DE AZI


Antologia SCRISUL DE AZI, Editura Singur 2015 
Antologia are 276 pagini şi poate fi cumpărată la preţul de 17 lei/ exemplar (cheltuieli poştale incluse pentru România).
Autorul Florica Ghigeanu apare la sectiunea Poezie cu un numar de 18 catrene.

Corăbii de gânduri călătoresc pe valurile vieții
Cu scrierile înțelepților. E calea neuitării.
Comoara spirituală e farul etern al omenirii,
Lăsată gratuit pentru a lumina noile generații

Citeste mai mult »

FILOVERBA. Repere critice. Vol. II

Filoverba repere critice 2 Editura Singur 2015
Dragostea o dulce poezie, "FILOVERBA. Repere critice. Vol. II"
autor Dan ŞALAPA, Editura SINGUR, sub egida AGENŢIA LITERARĂ SINGUR 2015
Ce este iubirea ? Numai cine a iubit poate răspunde.
Cei mărginiți susțin că este planta care otrăvește.
Iubire – suflet divin vino să ne încălzești inimile.
Avem nevoie de grația ta Doamne, alungă suspinele.
 * * *
Au fost zile când n-a mai căutat frumosul închipuirii
Era suficient să asculte vocea din adâncul oceanului.
Să creadă că sirenele îi vindecă rana dragostei târzii.
Să-i descătușeze sufletul iubirii prins în mrejele indiferenței.

Citeste mai mult »

Clipe de răgaz

Clipe de ragaz
1. Corăbii de gânduri călătoresc pe valurile vieții
Cu scrierile înțelepților. E calea neuitării.
Comoara spirituală e farul etern al omenirii,
Lăsată gratuit pentru a lumina noile generații.
 * * *
2. Vedea profund, vedea totul în afara lumii,
Rătăcea într-un univers al cărţilor vechi,
Se simţea singur, ca solul părăsit de păsări.
Plângea, lacrimile erau ca aburii unei ploi.
 * * *
3. Din bătrâni se spune că iubirea n-are leac.
Atunci eu, cel înșelat, ce trebuie să fac?
Sufletul a șoptit: nu sta lângă cine a trădat,
Sentimentul n-a fost curat. Pleacă să fii salvat.
 * * *
4. Chiar dacă fericirea lui nu înseamnă altceva
Decât o iluzie, ce-ți pasă ? Să se răsfețe în ea.
Amice, stai în vale lângă lacul țintuit de munţi
Și transformă tristețea în bucurie. Zâmbești atunci.
 * * *
5. Noi, femeile, iubim și pe cele sfinte și pe însoțitor
Și putem să uităm zece săruturi decât unul singur.
Amintirea este raiul din care nu suntem izgonite.
La despărțire știm noi dacă în inimă a fost iubire.
 * * *
6. Nostalgica, la urechi schimba multe cochilii,
Mereu ascultând pasionată freamătul mării.
Îi plăcea să creadă că aude glasul iubirii:
“Ești dragostea vieții mele, nu mă da uitării“.
 * * *
7. Cert, caravana vieții nu se oprește niciodată.
Norii și valurile vin mereu asupra noastră.
Adesea dragostea și visele se risipesc în vânt.
Să-și consoleze inima îndurerată ea n-a știut.
 * * *
8. S-a folosit de promovările matematicii
Să modeleze realitatea, puternice salturi.
Uneori avea senzația că a pierdut drumul,
Dar a depășit deznădejdea și a trecut pragul.
 * * *
9. Sub imensitatea cupolei azurii cântă păsările,
Foșnesc pădurile și glăsuiesc tainic izvoarele,
Razele aurii se răsfrâng pe oglinda lacului,
Iar norii plutitori par stăpânii universului.
 * * *
10. Era recunoscut moșierul tânăr ca fiind corect și milos.
Sluga îl ura și lupta să-i ia totul. Ca orice om vanitos
I-a ars relațiile, i-a vătămat onoarea, i-a pătat demnitatea
Prin denigrare. Clevetitorul fariseu a câștigat spectaculos.

Citeste mai mult »

Reflecții

reflectii catrene
1. Izvorul poeziei este frumuseţe şi adevăr.
Creatorii au fost lumini născute din popor.
Poezia compusă cu limpezime sufletească
Este ca o rază de soare clară, apropiată.
 * * *
2. A făcut pasiune pentru pictură și poezie, dar
Cine ar cuteza să depășească pânzele lui Turner?
În poezie, ce nou mai poate fi în taina cuvintelor?
Mergi înainte! Fă tu asta asemenea unui păstor!
 * * *
3. Când suntem copleșiți de confuzii și teamă
Doar sufletul nostru înclină să ne convingă
Că nespusa dorință va fi îndeplinită.
Speranţa va rămâne mereu şansa noastră.
 * * *
4. Atracţia este un fel de strălucire care ajunge
La suflet. Nu are nicio explicaţie. Ea aprinde
Dorinţe, iscă pasiune şi refuză să asculte
Glasul raţiunii. De neprevăzut îndepărtează-te.
 * * *
5. Era prietenă cu cel care se controla la mânie
O invidia colega pricinuindu-i suferinţe
Îi răspundea cu vioiciune şi bună dispoziţie.
Un lac nu se ortrăveşte cu veninul unui şarpe.
 * * *
6. Noi suntem ca frunzele purtate de vânt
Pretutindeni. Avem rădăcini și cuvânt.
Iisus este muntele, peste El nu se trece.
Nu ne pierdem, ne salvează, ne iubește.
 * * *
7. Suntem trecători, soarta mereu ne tulbură, ne frământă
Jucându-se. După ce ne înalță în genuni ne aruncă.
Rezistă. Să nu te sperie nesfârşitele capcane,
Nu te mânia. Domnul Iisus îţi întinde o mână. Crede!
 * * *
8. Am apreciat poetul care îndrăgea:
Frumosul, vinul, poezia și femeia.
El - falnicul stejar, ea - iedera, muza.
Pasiunea și iubirea au susținut arta.
 * * *
9. Un rătăcitor câștiga puțin la circ
Refuza limbajul dragostei, era sărac.
Un clovn îndurerat râde neîncetat
Deși este acrobat, filozof și poet.
 * * *
10. Poetul cu o inteligență neobișnuită
Uită de sine însuși, trăind pentru alții.
Până și interesele personale le sacrifică.
Epuizat adoarme învăluit în inspirații.

Citeste mai mult »

Antologiile revistei Singur - Poezie

Antologiile revistei Singur Poezie
ANTOLOGIILE REVISTEI „SINGUR” - POEZIE, ED. SINGUR, TÂRGOVIȘTE, 2014
1. La răstimpuri de veacuri apar oameni care strălucesc.Ei sunt aleși.
Sunt din contiții sociale cu totul inegale, fără strămoși.
Nu vor avea nici urmași, singuri alcătuiesc întregul lor neam.
Acesta este meritul lor, asemenea stelelor ce răsar și apoi dispar.
 * * *
2. Macabru a fost spectacolul gladiatorilor la Roma.
A fost un colț din sita învinșilor spre vastul abator.
Zilnic înl avem în față și cu generațiile îl ignorăm.
Grozavă menire avem ! Luptăm, iubim și tot picăm.

Citeste mai mult »

FILOVERBA. Repere critice.

Filoverba repere critice Editura Singur 2014
"FILOVERBA. Repere critice." autor Dan ŞALAPA, Editura SINGUR, sub egida AGENŢIA LITERARĂ SINGUR și a Societații cultural- artistice DUNARIS Mehedinți 2014
Acolo unde iubirea sfântă nu se stinge niciodată,
Există o lume mirifică numai de cei aleși cunoscută.
Bogatului nu-i va fi teamă de jaf, sărmanului de pită,
Doar femeii îi va fi frica de pedeapsă și ispită.
 * * *
Cel mai tare venin din lume îl dă gelozia.
Cea mai puternică forță o dă dragostea.
Iubirea stinge ura și alungă durerea.
În căușul resemnării se va naște uitarea.

Citeste mai mult »

Chemare romantica

Chemare romantica
1. Iubirea este crinul fermecat ce tulbură visul și dispare
Îl poți găsi îndurând suferința lui Ulysse. Asigură-te !
Parfumul acestei flori este de fapt flacăre vie. Este iubire.
Dacă îl închizi în inimă, controlează-l să nu te mistuie.
 * * *
2. Zbuciumate și neobosite sunt talazurile vieții
Peste ele a strălucit minunata aură a iubirii.
Când apele tulburi se liniștesc cum este de așteptat
Întrebi de ce și pentru cine am îndurat. S-a meritat?
 * * *
3. Așa cum pământul iubește apa, te iubesc eu
Ești comoara tăinuită a sufletului meu.
Inima îmi este pecetluită cu dragostea ta
Este atât de dureros când nu te pot vedea!
 * * *
4. Îl încânta plaja cu nisipul fin auriu
Și vălurelele delicate ce nu se opreau.
Se asemănau cu promisiunile uitate.
N-a dat crezare prietenilor.
Şi-a ținut dușmanii aproape.
 * * *
5. Când floarea raiului de pe pământ a dispărut,
S-au uscat mugurii sufletului, dur încercat.
Nimic nu este mai dureros decât despărțirea.
El a fost puterea, forța, adevărul și iubirea.
 * * *
6. Ce este iubirea ? Numai cine a iubit poate răspunde.
Cei mărginiți susțin că este planta care otrăvește.
Iubire – suflet divin vino să ne încălzești inimile.
Avem nevoie de grația ta Doamne, alungă suspinele.
 * * *
7. La adăpostul munților vulcanici într-o poiana vastă
Se bucurau pirații de o regăsire emoțională.
Încântate de gesturi afectuoase, femeile începeau odiseea.
În sufletul celui mai aprig luptător trăiește poezia.
 * * *
8. Pe înserat la marginea lacului stând
Amândoi erau duși de același gând.
Fermecați de splendoarea rar întâlnită
Erau copleșiți de emoții și idila infiripată.
 * * *
9. Într-un ținut sălbatic de o frumusețe încredibilă
Alerga o fată minunată încât nu părea reală.
A fost admirată de un rebel educat. Fascinație!
Unele persoane se atrag fără nici o explicație.
 * * *
10. Înbrăcați cu blănuri ușoare, în nopțile de iarnă
Doi amanți înflăcărați peterceau la o cabană.
Se întorceau în marele oraș afundat în beznă
Pășind pe urmele tainice zicând : „se întâmplă”.

Citeste mai mult »

Copiile unui suflet

Copiile unui suflet Volumul II
1. Cât aș vrea să te am alături într-un splendid asfinți
Să ascultăm cântecul de luncă cum răsună liniști
Să admirăm lacul și înălțimea cu podoaba ei de stele
Să uităm pentru o vreme toate gândurile grele.
 * * *
2. Trecea un călăreț în goana murgului
Peste munți, păduri și vaste pustiuri.
Încotro ? La ce umbră se va așeza?
Nu știu, poate el va fi umbra cuiva.
 * * *
3. Condor cuibărit în vârf de stâncă, te implor
Poartă-mă pe aripile tale să cunosc lumea.
Un glas necunoscut mi-a șoptit : te vor devora…
Nu ești din lumea lor, ești străinul trecător.
Nu te hazarda!
 * * *
4. Un medic prin spitale viața iși petrece
Vezi în ochii săi blândețe și melancolie.
Uneori se lasă mângâiat de aerul rece
Înțelegând și ascultând glasul care tace.
 * * *
5. Cândva se scria despre adultere
Despre iubirea femeilor decăzute.
Mentalitatea veche este știrbită
Iar alta nouă încă nu există.
 * * *
6. Spectacolul naturii fiind în reluare
Pictorul a găsit în scenele de vânătoare
O idee bună pentru gândirea liberă.
Un adevărat giuvaier pentru artă.
 * * *
7. Atât de puternică este iubirea adevărată
Încât ușa durerii nu se închide niciodată.
Fuga de iubire este o acrobație fără plasă
Încearcă! Niciodată nu știi ce te așteaptă.
 * * *
8. Nu există om să nu pice în capcana dragostei
Cu toții am greșit dând o șansa hazardului
Nu este ușor să lupți pentru ochii de azur
Sunt scântei din razele astrale pentru amor.
 * * *
9. Fata cu ochii de smarald privește fascinată
Luna grandioasă cu voaleta de azur pe față.
Când frumusețea raiului ceresc te captivează
Fură-i sărutul și înalță-ți inima cu speranță.
 * * *
10. Și în veacurile viitoare eroii vor fi tot vii
Doream să scriu despre vitejia lor in bătălii.
Fără să vreau m-am trezit cântând iubirea
Amintirile duioase mi-au tulburat inima.

Citeste mai mult »

Catrene Volumul I

1. Sfinxul a fost dăltuit din piatră
El n-a cunoscut durerea niciodată.
Dar omul a cărui mumă este huma
Va munci și va lupta întruna.
 * * *
2. La răstimpuri de veacuri apar oameni care strălucesc.Ei sunt aleși.
Sunt din condiții sociale cu totul inegale, fără strămoși.
Nu vor avea nici urmași, singuri alcătuiesc întregul lor neam.
Acesta este meritul lor, asemenea stelelor ce răsar și apoi dispar.
 * * *
3. Adrian Păunescu s-a născut din undele zorelelor proaspete,
Și-a hrănit spiritul cu seva neprețuită a virtuților dacice,
Și acest luceafăr al poeziei s-a metamorfozat din om în zeu ,
Destinat să treacă peste veacuri geniul românului său.
 * * *
4. Peste crestele munților privesc luna plină.
În măreția-i blândă vrea să-mi spună:
Iubirea este sfântă , este ca focul din vatră,
Nu se stinge niciodată de știi să-l întreții.
 * * *
5. Inocenta natură sălbatică dă parfum de basm.
Aici petrec îndrăgostiții trăind beția de miraj.
Amice , crede-mă ! De vrei ca iubirea să-ți fie deplină,
Strânge în brațe o fecioară și bea o cupă plină.
 * * *
6. Din mănăstire nu se mai poate retrage.
Ce forțe ale uitării adolescența îi va șterge ?
În vis va trăi mii și mii de vieți falnice.
Pe nesimțite, nedefinit timpul se va scurge.
 * * *
7. Înțeleptul n-a osândit-o pentru marea ei pasiune
Izvorâtă din măreția sufletului umbrit de neliniște.
Cert, dacă nu ar fi cunoscut puterea marii iubiri
Ar fi avut o viață searbădă... acum e tumultoasă.
 * * *
8. Râd și îl comdamnă pe bețiv . Atunci de ce mai este vin ?
E licoare sfântă din nobila plantă, e balsamul divin.
În cupa cea mare , el vede trandafirul buzelor tale.
Astfel uită că i-au fost predestinate săruturile amare.
 * * *
9. Extrage ignoranța omenească din școala lumii
și vei deține cel mai de seamă câștig al împlinirii.
Titanule, tu care nu t-ai priceput niciodată să râzi,
vei avea chipul senin , surâzător și vei putea să decizi.
 * * *
10. Trei camarazi făceau curte unei fete frumoase.
Ea cocheta cu toți . Iubirea ei a rămas o enigmă.
Era ca la oină. Fiecare lovește aceeași minge
Dar unul dintre jucători nimerește mai bine.

Citeste mai mult »